- , .
+17
+19
+17
+17
+20
+21
   

 
 
 
:: ::


. : 4
: 13
: 3229
1
2
3
4
5
10 <-      ->  12
 
SovetOK .

 
 
 
   
C ,